Villkor

Allmänna villkor

Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen https://leparc.se (“Tjänsten”) som drivs av Hamnboden i Roslagen AB, Org.nr: 556657-0544 (“oss”, “vi” eller “vår”).

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren kan du inte komma åt tjänsten. Detta villkorsavtal för https://leparc.se hanteras av vår villkorsgenerator.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av oss.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att vi inte ska hållas ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av eller beroendet av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av tillgången till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, oavsett anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i Villkoren som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägandebestämmelser, garantifriskrivningar, gottgörelse och ansvarsbegränsningar.

Gällande lag

Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige och EU, utan hänsyn till dess lagkonflikter. Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst, och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha mellan oss angående tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är ett material kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss på info@leparc.se alternativt telefonnummer +46(0)18-548488.

 

PRIVACY POLICY – GDPR

Vi på Hamnboden i Roslagen AB, Org.nr: 556657-0544 (“Le Parc”, ”vi”, ”vår” och ”oss”) värnar om din integritet och vill därför informera dig om hur dina personuppgifter kan komma att användas av oss.

I vår Privacy Policy nedan hittar du detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter i varje specifik situation.
Hamnboden i Roslagen AB, Org.nr: 556657-0544 är som personuppgiftsansvariga, ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter när du bokar ett bord, skickar ett meddelande eller gör ett köp.

Vi delar dina personuppgifter inom vår företagsgrupp för att ge dig en högkvalitativ service när du besöker oss och som ett sätt att bedriva vår verksamhet på det mest effektiva sättet. Vi begränsar dock all delning av dina personuppgifter till vad som är nödvändigt.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill veta mer om dina rättigheter.

Du har till exempel alltid rätt att återkalla ett samtycke och invända mot marknadsföring ifrån oss.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, kan du alltid kontakta Hamnboden i Roslagen AB.

Det snabbaste sättet att komma i kontakt med oss är att använda vår e-postadress info@leparc.se, eller att ringa oss på +46(0)18-548488.

 

Back to Top